Fredericia-Strib 8/5

Fredericia/ Strib

De 2 sejlklubber afholder i samarbejde 2 Star Cup for kølbåde og flerskrogsbåde med ”2- mands besætninger”
Vi håber at denne nye kapsejlads vil blive en tradition de kommende år med en god dag på vandet i foråret.

Program

Lørdag d. 8. Maj 2021:

 • 07:30- 08:30 Registrering i Fredericia Sejlklub
 • 08:00- 09:00 Gratis morgenmad for deltagere og medhjælpere
 • 09:00 Skippermøde
 • 09:55 1. varselsignal
 • Måltagning Strib Nordstrand ved kanonerne.
 • Efter sejladsen er der Øl/vand og sandwich i klubhuset i Strib Bådehavn.

Tilmelding

 • Tilmeldingsfrist den 5/5 kl 23
 • Startgebyr : 300,00 kr. eller 1000 kr. for samlet tilmelding til alle 4 sejladser.
 • Sted: www.2starcup.dk
 • Inkluderet morgenmad samt øl og sandwich efter sejladsen.

Løb

Kapsejladsen er åben for Doublehanded sejlads i

 • Kølbåde uden målerbrev
 • Kølbåde med målerbrev
 • Flerskrogsbåde (Texel)
 • Flerskrogsbåde (Uden Texel)

Der startes med respit
Ved mindre end 5 både i en kategori kan den blive slået sammen med en anden kategori.
Sejladsledelsen forbeholder sig ret til at afvise både som ikke skønnes egnede til at fuldføre sejladsen.

Præmier

 • Løbspræmier til løbsvinder med mere end 5 både
 • For både uden målerbrev findes vinder ved lodtrækning
 • Lodtrækningspræmier blandt alle gennemførte både
 • Præmieuddeling vil finde sted umiddelbart efter sejladsen.

Banen

Start linie ved Fredericia lystbådehavn sejlads område Trelde Næs, udlagt bøje i Båringvig samt øvrige bøjer i området.
Banelængde cirka 20 sømil

Regler

Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler incl Skandinavisk sejlforbunds og Dansk sejlunions forskrifter.
Både som deltager uden målerbrev fører dannebrog og sejler efter søfartsreglerne.

Andet

 • Mulighed for fri havneplads dagen før sejladsen
 • Har du spørgsmål vedr. sejladsen, kontakt venligst Tom Brinkman : brinkmann@stribnet.dk