Serien

De fire sejlklubber i Fredericia, Strib, Middelfart og Skærbæk er gået sammen om at lave en serie af 4 ”short-handede” kapsejladser.

Formålet er at få endnu flere ud at sejle denne type sejlads, hvor der er fokus på den enkelte sejlers evner, og samtidig også at give sejlerne en mulighed for, gennem de forskellige sejladser at opleve de helt fantastiske farvande omkring Lillebælt.

Serien bestå i år af fire kapsejladser som hver især har deres eget særpræg, og giver sejlerne mulighed for at opleve Lillebælt i alle sine forskelligheder.

  • Første sejlads er i det meget strømfyldte farvand nord for Fredericia.
  • Anden sejlads er en sommersejlads med udgangspunkt fra Middelfart og det smukke Fænøsund
  • Tredje sejlads fra Skærbæk,er en aftensejlads i den centrale dele af Lillebælt, med fokus på navigation i mørke.
  • Fjerde Sejlads der også afholdes af Fredericia og Strib er en løvfaldssejlads i begyndelsen af Oktober.
Det er håbet at tiltrække en bred skare af sejlere. Både dem der ønsker at satse hårdt på kapsejlads men også dem der ønsker at prøve kapsejlads for først gang, eller som normalt ikke benytter deres båd til kapsejlads, og derfor gerne vil deltage i et tur-løb. Målet er at serien af sejladser bliver en tilbagevendende begivenhed, som kan samle kapsejlerne og tursejlerne om deres fælles interesse: “Glæden ved at sejle”.

Serien bliver bakket op af vores gode sponsor Columbus Marine der leverer både løbspræmier samt fine lodtrækningspræmier. Columus Marine har gjort det muligt af prioritere det sociale indhold før og efter sejladserne, og ingen deltagere risikerer at skulle sejle sultne hjem.

Regler:

2Star serien gælder kun for DH både. Der sejles efter World Sailings kapsejladsregler RRS 2021-2024, Dansk Sejlunions forskrifter samt disse bestemmelser. Straffen i kapsejladsreglernes §44.1 er ændret til en 1-rundes straf. Regel A2.1, A2.2 og A5.3 gælder.

Måleregler:
Kun både med gyldig kapsejladslicens (målerbrev) kan deltage i sejladserne. Der sejles efter gældende DH-vind&bane mål (TACIL, TAUDM etc.).

Pointsystem:
Der sejles efter lavpointsystemet. Der vil være 1 fratrækker i serien, såfremt mere end 3 sejladser gennemføres.