Fredericia-Strib 28/9

Fredericia/ Strib

De 2 sejlklubber afholder i samarbejde 2 Star Cup for kølbåde og flerskrogsbåde med ”2- mands besætninger”

Program

Lørdag d. 28. September 2024:
 • 07:30- 08:30 Registrering i Fredericia Sejlklub
 • 08:00- 09:00 Gratis morgenmad for deltagere og medhjælpere
 • 09:00 Skippermøde
 • 09:55 1. varselsignal
 • Måltagning Strib Nordstrand ved kanonerne.
 • Efter sejladsen er der Øl/vand og sandwich i klubhuset i Strib Bådehavn.

Tilmelding

 • Tilmeldingsfrist den 24/9. kl. 23:59, her skal målerbrev også være opdateret.
 • Link til tilmelding: www.2starcup.dk
 • Inkluderet morgenmad samt øl og sandwich efter sejladsen.

Løb

Kapsejladsen er åben for Doublehanded sejlads i

 • Kølbåde uden målerbrev
 • Kølbåde med målerbrev
 • Flerskrogsbåde (Texel)
 • Flerskrogsbåde (Uden Texel)

Der startes med respit
Ved mindre end 5 både i en kategori kan den blive slået sammen med en anden kategori.
Sejladsledelsen forbeholder sig ret til at afvise både som ikke skønnes egnede til at fuldføre sejladsen.

Præmier

 • Præmie for hver 5. tilmeldte både pr. kategori. For både uden målerbrev uddeles præmier ved lodtrækning
 • Lodtrækningspræmier blandt alle gennemførte både hvis besætning er tilstede ved præmieoverrækkelsen.
 • Præmieuddeling vil finde sted umiddelbart efter sejladsen.

Banen

Startlinje ved Fredericia lystbådehavn. Sejladsområde er farvandet omkring Fredericia og Strib. Målgang ved Strib
Banelængde cirka 20 sømil

Regler

Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk sejlforbunds og Dansk sejlunions forskrifter.
Både som deltager uden målerbrev fører dannebrog og sejler efter søvejsreglerne.

Sejladsbestemmelser og Respit tabel findes her.

Andet