Kolding 5/5

Kolding Bådelaug

Kolding Bådelaug afholder 1. sejlads i 2StarCup for kølbåde og flerskrogsbåde med ”2- mands besætninger”

Program

Søndag d. 5/5 2024:
 • 08:00-09:00 Registrering i Kolding Bådelaugs klubhus
 • 08:00-09:00 Gratis morgenmad for deltagere og medhjælpere
 • 09:00 Skippermøde
 • 09:55 1. varselsignal
 • Måltagning Kolding.
 • Efter sejladsen er der Øl/vand og sandwich i klubhuset.

Tilmelding

 • Tilmeldingsfrist den 1/5 kl. 23:59, her skal målerbrev også være opdateret.
 • Link til tilmelding: www.2starcup.dk
 • Inkluderet morgenmad samt øl og sandwich efter sejladsen.

Løb

Kapsejladsen er åben for Doublehanded sejlads i

 • Kølbåde uden målerbrev
 • Kølbåde med målerbrev
 • Flerskrogsbåde (Texel)
 • Flerskrogsbåde (Uden Texel)

Der startes med respit
Ved mindre end 5 både i en kategori kan den blive slået sammen med en anden kategori.
Sejladsledelsen forbeholder sig ret til at afvise både som ikke skønnes egnede til at fuldføre sejladsen.

Præmier

 • Præmie for hver 5. tilmeldte både pr. kategori. For både uden målerbrev uddeles præmier ved lodtrækning
 • Lodtrækningspræmier blandt alle gennemførte både hvis besætning er tilstede ved præmieoverrækkelsen.
 • Præmieuddeling vil finde sted umiddelbart efter sejladsen.

Banen

Start og målgang i Kolding, banen er rundt i Kolding indre og ydre fjord.
Målgang bestræbes til at være omkring kl. 15.

Regler

Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk sejlforbunds og Dansk sejlunions forskrifter.
Både som deltager uden målerbrev fører dannebrog og sejler efter søvejsreglerne.

Sejladsbestemmelser og Respit tabel findes her.

Andet

 • Mulighed for fri havneplads dagen før sejladsen
 • Har du spørgsmål vedr. sejladsen, kontakt venligst : Kim Fredslund 26392834