Skærbæk 9/9

Skærbæk Bådeklub afholder en spændende aften-/natkapsejlads for kølbåde og flerskrogsbåde fredag den 9/9.

Inden kapsejladsstarterne påbegyndes kl. 20.00, er der fælles spisning i klubhuset kl. 18.00.

Kapsejladsen er en stjernesejlads som sejles med udgangspunkt ud for Skærbæk Lystbådehavn, udvalgte bøjer i Lillebælt kommer til at indgå som ben i stjernen.

Sejladsen planlægges på dagen så den kommer til at vare ca. 4 timer. Bemanding er fastsat til 2 mand pr. båd ”2 Star”

Se Løbslister / Banekort etc. her

Program

Fredag d. 9. September 2022 :
 • 16:30 – 18:00 Registrering i Skærbæk klubhus
 • 18:00 – 19:00 Skippemøde med efterfølgende fællesspisning
 • 19:55 – 1. varselsignal
 • Efter målgang ca. kl. 00:00 serveres der suppe i klubhuset.

Tilmelding

 • Tilmeldingsfrist den 5/9. kl. 20:00, her skal målerbrev også være opdateret.
 • Start gebyr : 300,00 kr, eller 1000 kr. ved fællestilmelding med d andre 2Star-sejladser.
 • Tilmelding på : 2StarCup.dk
 • Inkluderet: fælles spisning og suppe efter sejladsen.

Løb

Kapsejladsen er åben for Doublehanded sejlads i

 • Kølbåde uden målerbrev
 • Kølbåde med målerbrev
 • Flerskrogsbåde (Texel)
 • Flerskrogsbåde (Uden Texel)

Løbsinddeling og starttidspunkt oplyses på skippermødet.                   
Ved mindre end 5 både i en kategori kan den blive slået sammen med en anden kategori.
Sejladsledelsen forbeholder sig ret til at afvise både som ikke skønnes egnede til at fuldføre sejladsen.

Præmier

 • Løbspræmier til løbsvinder med mere end 5 både
 • For både uden målerbrev findes vinder ved lodtrækning
 • Præmieuddeling vil finde sted umiddelbart efter sejladsen.

Banen

Start linje er placeret umidelbart ud for Skærbæk. Sejladsområde er Lillebælt efter bøjer i området.
Banes længde cirka 20 sømil med en forventet sejladstid på 4 timer.

Regler

Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk sejlforbunds og Dansk
sejlunions forskrifter.
Både som deltager uden målerbrev fører dannebrog og sejler efter søfartsreglerne.
Indbydelse og Sejladsbestemmelser

Andet

 • Mulighed for fri havneplads efter sejladsen
 • Har du spørgsmål vedr. sejladsen, kontakt venligst Peder Villemoes : peder.villemoes@hotmail.com