Middelfart 30/8

Middelfart Sejlklub afholder en spændende aften-/natkapsejlads for kølbåde og flerskrogsbåde fredag den 30. September

Inden kapsejladsstarterne påbegyndes kl. 20.00, er der fælles spisning i klubhuset kl. 18.00.

Kapsejladsen er en sejlads som sejles med udgangspunkt ud for Middelfart Marina, udvalgte bøjer i Lillebælt kommer til at indgå som ben i banen.

Sejladsen planlægges på dagen så den kommer til at vare ca. 3 timer. Bemanding er fastsat til 2 mand pr. båd ”2 Star”

Program

 • 16:30 – 18:00 Registrering i Middelfart Sejlklubs klubhus
 • 18:00 – 19:00 Skippemøde med efterfølgende fællesspisning
 • 19:55 – 1. varselsignal
 • Efter målgang ca. kl. 23:00 serveres der suppe i klubhuset.

Tilmelding

 • Tilmeldingsfrist den 26/8. kl. 23:59, her skal målerbrev også være opdateret.
 • Tilmelding på : 2StarCup.dk
 • Inkluderet: fælles spisning og suppe efter sejladsen.

Løb

Kapsejladsen er åben for Doublehanded sejlads for

 • Kølbåde uden målerbrev
 • Kølbåde med målerbrev
 • Flerskrogsbåde (Texel)
 • Flerskrogsbåde (Uden Texel)

Der startes med respit
Ved mindre end 5 både i en kategori kan den blive slået sammen med en anden kategori.
Sejladsledelsen forbeholder sig ret til at afvise både som ikke skønnes egnede til at fuldføre sejladsen.

Præmier

 • Præmie for hver 5. tilmeldte både pr. kategori. For både uden målerbrev uddeles præmier ved lodtrækning.
 • Lodtrækningspræmier blandt alle gennemførte både hvis besætning er tilstede ved præmieoverrækkelsen.
 • Præmieuddeling vil finde sted umiddelbart efter sejladsen.

Banen

Start linje er placeret umiddelbart ud for Middelfart Marina. Sejladsområdet er Lillebælt om bøjer i området.
Banes længde cirka 15-20 sømil med en forventet sejladstid på 3 timer.

Regler

Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk sejlforbunds og Dansk sejlunions forskrifter.
Både som deltager uden målerbrev fører dannebrog og sejler efter søvejsreglerne.

Sejladsbestemmelser og Respit tabel findes her.

Andet