Indbydelse

 2 Star Cup


Middelfart sejlklub indbyder til Danmarks Smukkeste éndagssejlads i det nordlige Lillebælt

Middelfart sejlklub afholder Columbus Marine 2 STAR CUP for kølbåde og flerskrogsbåde med “2-mands besætninger”
Vi håber at I, igen i år, vil være med til at gøre dette til et suveræn dag på vandet i det smukke lillebælt.

Program

Lørdag d. 20. juni 2020 :
 • 07:30 – 08:30 : Registrering i MS klubhus
 • 08:00 – 09:00 : Gratis morgenmad for deltagere og officials
 • 09:00 : Skippermøde
 • 09:55 : 1. varselssignal
 • Efter sejladsen er der øl/vand
  og pølser fra grillen ved klubhuset.

Tilmelding

 • Tilmerldingsfrist d. 13/6 kl. 20
 • Startgebyr : 300,00 kr. (Eftertilmelding 450 kr.
 • Sted : www.2starcup.dk.
 • Morgenmad samt en Øl og en pølse er inkluderet for deltagerne.

Løb

Kapsejladsen er åben for Doublehanded sejlads i:

 • Kølbåde uden målerbrev
 • Kølbåde med målerbrev
 • Flerskrogsbåde (Texel)
 • Flerskrogsbåde (Uden Texel)

Ved mindre end 5 både i en kategori kan den blive slået sammen med en anden kategori. Sejladsledelsen forbeholder sig ret til at afvise både som ikke skønnes egnede til at fuldføre sejladsen.

Præmier

 • Vandrepokal til overalt vinder.
 • Løbspræmier til løbsvinder for løb med mere end 5 både for både uden målerbrev findes vinder ved lodtrækning.
 • Lodtrækningspræmier blandt alle gennemførte både.

Præmieuddelingen vil finde sted umiddelbart efter sejladsen.

Banen

Der sejles ud fra Middelfart, rundt i farvandet ved Brandsø og Bågø. ca. 32 sømil.

Regler

Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk sejlforbunds og Dansk sejlunions forskrifter. Både der deltager uden målerbrev sejler efter søvejsreglerne.

Andet

 • Gratis havneplads i Middelfart Marina fra fredag til lørdag.
 • Havnepladsbilleter udleveres ved at kontakte Uffe Sudergaard på tlf. 22 28 54 50 ved ankomst.
 • Yderligere information, sejladsbestemmelser mm. kan findes på www.2starcup.dk.