Indbydelse

  1+2 Star Cup
Middelfart sejlklub indbyder til Danmarks Smukkeste éndagssejlads i det nordlige Lillebælt

Middelfart sejlklub afholder Columbus Marine 1+2 STAR CUP for kølbåde og flerskrogsbåde med “1 og 2-mands besætninger”
Vi håber at I, igen i år, vil være med til at gøre dette til et suveræn dag på vandet i det smukke lillebælt.

Program

Fredag d. 15.  juni 2018 : 
 • 17:00 – 19:00 : Registrering i MS klubhus
Lørdag d. 16. juni 2018 :
 • 07:30 – 08:30 : Registrering i MS klubhus
 • 08:00 – 09:00 : Gratis morgenmad for deltagere og officials
 • 09:00 : Skippermøde
 • 09:55 : 1. varselssignal
 • Efter sejladsen kan der købes øl, vand
  og pølser fra grillen ved klubhuset.

Tilmelding

 • Startgebyr : 300,00 kr.
 • Sted : www.2starcup.dk.
 • Lørdag vil der være morgenmad for deltagerne.
 • Efter sejladsen er der mulighed for at købe en grillpølse samt og øl og vand.

Løb

Kapsejladsen er åben for Singlehanded eller Doublehanded sejlads i:
 • Kølbåde uden målerbrev
 • Kølbåde med målerbrev
 • Flerskrogsbåde (Texel)
 • Flerskrogsbåde (Uden Texel)
Ved mindre end 5 både i en kategori kan den blive slået sammen med en anden kategori. Sejladsledelsen forbeholder sig ret til at afvise både som ikke skønnes egnede til at fuldføre sejladsen.

Præmier

 • Vandrepokal til overalt vinder.
 • Løbspræmier til løbsvinder for løb med mere end 5 både for både uden målerbrev findes vinder ved lodtrækning.
 • Lodtrækningspræmier blandt alle gennemførte både.
Præmieuddelingen vil finde sted umiddelbart efter sejladsen.

Banen

Der sejles ud fra Middelfart, rundt om Brandsø og Bågø. ca. 32 sømil.

Regler

 Der sejles efter de i kapsejladsreglerne definerede regler incl. Skandinavisk sejlforbunds og Dansk sejlunions forskrifter. Både der deltager uden målerbrev sejler efter søvejsreglerne.

Andet

 • Gratis havneplads i Middelfart Marina fra fredag til lørdag.
 • Havnepladsbilleter udleveres ved registrering fredag eller ved at kontakte Uffe Sudergaard på tlf. 22 28 54 50 ved ankomst.
 • Yderligere information, sejladsbestemmelser mm. kan findes på www.2starcup.dk.
Top